Design & engineering

NSE kan reeds in de design en ontwikkelingsfase ingezet worden, om na te denken over de maakbaarheid van de ontwerpen. Wij kunnen op basis van onze ervaring eventueel alternatieve design voorstellen doen ter vereenvoudiging van het productie proces. Samenwerken met NSE in een vroeg stadium zal zeker een gunstig gevolg hebben op de ontwikkelingskosten.
Industriële design opdrachten kan NSE samen met één van zijn partners uitvoeren.